Löydä järjestöjen palvelut

Varsinaissuomalaiset lastensuojelujärjestöt tekevät arvokasta työtä perheiden hyvinvoinnin edistämisen hyväksi. Haluamme tuoda jäsenjärjestöjemme palvelut helposti saataville ja tätä varten tuotamme palvelukarttoja sekä ylläpidämme sähköistä hakupalvelua, joista ammattilaiset löytävät lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatun järjestöjen toiminnan ja palvelut. Vuosittain järjestettävillä järjestömessuilla jäsenjärjestömme esittelevät toimintaansa Perhetalo Heidekenillä. Vakiintunut tapahtuma kerää paikalle yli 500 lastensuojelujärjestöjen työhön tutustuvaa ammattilaista ja opiskelijaa.

Hakulaari.fi

Sähköisessä Hakulaari.fi -verkkopalvelussa Varsinais-Suomen alueella toimivien lastensuojelujärjestöjen palvelut ovat nopeasti löydettävissä tietokoneella tai mobiililaitteella. Palveluja voi etsiä vapaalla sanahaulla kohderyhmän, palvelun sisällön tai lastensuojeluprosessin mukaisesti.

Palvelukartat

Tuotamme ja ylläpidämme myös paperisia palvelukarttoja, joiden tarkoituksena on helpottaa ammattilaisia löytämään asiakkailleen alueen järjestöjen toimintaa ja palveluja. Karttoja voi tilata maksutta sähköpostitse (toimisto@vslapset.fi) tai poikkeamalla Perhetalo Heidekenillä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimistolla.

Tukihenkilötoiminnan palvelukartta

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, yhteisiin laatukriteereihin perustuvaa vapaaehtoistoimintaa. Toiminnassa noudatetaan vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita. Toiminnan lähtökohtana ovat lapsen ja nuoren etu sekä vanhemmuuden tukeminen.

 

Vertaisryhmätoiminnan palvelukartta

Vertaistoiminta on luottamuksellista ja perustuu kokemusten jakamiseen. Ohjaajina toimivat joko ammattilaiset tai ammatillisesti ohjatut vapaaehtoiset ja vertaiset. Vertaisryhmiä on tarjolla lapsille, nuorille, lapsiperheille, vanhemmille ja pariskunnille.

 

 

 

Iso palvelukartta

Isoon palvelukarttaan on koottu yhteen kaikki jäsenjärjestöjen tarjoama toiminta ja palvelut lapsille, nuorille ja perheille. Palvelukartasta käy ilmi palvelun kohderyhmä, toiminta-alue ja yhteystiedot. Eri värien avulla on ilmaistu, onko järjestöllä pelkästään ammatillisesti tuotettuja palveluja tai onko toiminnassa mukana vapaaehtoisia.

 

 

 

 

Keskusteluavun palvelukartta

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöt tarjoavat monenlaista keskusteluapua aina vertaistukipohjaisesta neuvonnasta psykoterapiaan. Järjestöissä annettava keskusteluapu ei ole diagnoosipohjaista vaan perustuu enimmäkseen elämäntilanteisiin liittyviin kriiseihin ja haasteisiin. Kaikkia keskusteluapua antavia henkilöitä, sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia, sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja keskusteluavusta saat ottamalla yhteyttä suoraan palvelua tarjoavaan järjestöön.

Eropalveluiden palvelukartta

Ero? Et ole yksin. Erosta voi selviytyä. Eropalveluiden palvelukarttaan on koottu jäsenjärjestöjen tarjoamat eropalvelut. Palvelut on jaoteltu julisteen toiselle puolelle kahteen osioon: Tietoa- ja tukea sekä Yhdessä muiden eron kokeneiden kanssa.

Eropalveluiden palvelukartta